زندگی سبز با طبیعت سبز
 

زندگی پایدار یعنی هماهنگی سازگار با طبیعت

طبيعت سالم ، زندگي سالم ، انديشه سالم 

گیاهان ناجی طبیعی هوا

تهران - ایرنا -این روزها هوای آلوده نفس تهران را بند آورده است و این کلان شهر که روزگارانی به دلیل آب و هوای خوب از جمله نواحی ییلاقی بود حالا به سختی نفس می کشد.
گیاهان ناجی طبیعی هوا
این در حالی است که ایجاد فضای سبز شهری و استفاده از گیاهان در محیط خانه و کار یکی از ساده ترین و مهمترین اقدام برای کاهش آلودگی هواست زیرا امروزه نقش گیاهان و درختان در پاکسازی هوا بر کسی پوشیده نیست.

آشنایی با چند گیاه اکسیژن ساز مناسب خانه

نقل ازهمشهری/ زمستان امسال روی خوش به مردم به ویژه مردم تهران نشان نداد. نگویید باران بارید و برف آمد چون دو سه بار بارش باران و یک بار بارش برف نصفه و نیمه، دردی از هوای تهران دوا نکرده و نمی کند. هوای کلانشهر تهران با نزدیک تر شدن به عید نوروز آلوده تر هم می شود به این دلیل که اغلب ما برای خرید، خودروی شخصی را ترجیح داده و فارغ از اینکه چند ساعت بین ترافیک گره خورده تهران می مانیم، برای خرید بیرون می رویم.

جنگل عمودی

درشهر تهران به دلیل توسعه ناخواسته شهری ودست اندازی های خواسته در محیط های طبیعی درونی وپیرامونی مدت ها ست با مشکل جدی توسعه فضای سبز و حفظ فضاهای موجود با برخورداری از توجیهات آگاهانه وناآگاهانه دست به گریبان بوده وهستیم.  

دراین راه باید پذیرفت براي ايجاد فضاي سبز زمين كافي در اختيار نداريم و الگوهاي فضاي سبز جديد، عمودي و باغ بام می بایست بعنوان یکی از راه حل های مفید و موثري منظور شده  و بهتر است بر اساس وضع قوانين شهرسازي امتيازاتي به مالكان ساختمان ها داده شود تا مالكان از فضاي سبز عمودي و باغ بام در ساختمان هاي خود از تخفیفات ،تسهیلات وامکانات خاصی استفاده كنند.