اهمیت نمایشگاه ها

در جهانی که روز به روز شاهد پیشرفت و گسترش تکنولوژی های ارتباطی هستیم و ارتباطات، اصلی اساسی برای برقراری روابط و ایجاد تماس بین افراد است، نباید از نقش نمایشگاه ها در توسعه کسب و کار و جذب مشتری غافل شد.

بسیاری از صاحب نظران در ار تباط با جذب مشتری و یافتن مکانی برای برند خود در بازارهای داخلی وخارجی نمایشگاه ها را فرصتی برای شناخته شدن دانسته واعتقاد دارند  در این نمایشگاه ها می توان با استفاده از فضاهایی که در اختیار افراد و صاحبان کالا و خدمات قرار می گیرد، با صرف هزینه اندک نسبت به سایر تبلیغات به جذب مشتری بیشتر و هدفمند و در نهایت سود بیشتر دست یافت.

اگر شرایط حضور دریک نمایشگاه برای عرضه کالا و خدمات ایجاد وبه درستی برقرار شود فرصت بزرگی در اختیار عرضه کننده کالا و خدمات قرار می دهد تا با سلیقه و خواست مشتریان آشنا شده و از این راه با رفع معایب و کاستی ها به جذب حداکثری مشتری برسد.

 یکی از مهم ترین و موثر ترین راه های بازاریابی و جذب مشتری برای کالاو خدمات حضور در همین نمایشگاه ها است و از این رو همه ساله شاهد برگزاری بسیاری از نمایشگاه ها در سراسرجهان هستیم.این نوع بازاریابی می تواند با صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به سایر روش ها همراه باشد.