محیط آرایی رویدادها

محیط آرایی در رویدادهای مختلف از مهمترین اقدامات به منظوربرگزاری هرچه مطلوبترفعالیتهایی از این دست است و موثر ترین راه برای  برقراری ارتباط بصری در محدوده برگزاری رویدادهای مختلف با مخاطب ....

 طراحی فضاهای رویدادی در واقع انعکاس دهنده ارزش های حاکم برکار یک برگزار کننده حرفه ای است.

برهمین اساس نحوه چیدمان، سبک طراحی، عناصرفضایی بسیاردرکیفیت برگزاری یک رویداد موثر است؛ گروه جوانه افرند پرهام در تلاش است ، که یک تجربه تعاملی و همه جانبه  را دراین رابطه با برگزار کنندگان رویدادهای مختلف همایش،نمایشگاه،جشنواره و... داشته باشد وبه همین منظور با استفاده از فضاسازی های متنوع واستفاده از المان های مختلف واستفاده از مهندسی نور ومهندسی فضای سبزونیز معماری پویا  کیفیت بصری رویدادها را بالا برده و با استفاده از رنگ های جذاب برای جلب توجه بازدیدکنندگان مختلف با سلیقه های متنوع، تاثیر پایداری را در علاقه مندسازی مخاطبین برپایه  خلاقیت در طراحی مختلف فضا ومحیط رویدادهای مورد نظر ایجاد وبرقرار نماید.