تامین وتدارک رویدادها

مامفتخریم  با برخورداری از کادری مجرب و توانمند بمنظور برپایی جشنواره ها ی متنوع ومختلف با کیفیتی بسیار عالی تامین وتدارک رویدادهای مختلف ازاز تامین منابع وتجهیزمطابق با نیاز مشتریان  با بهترین کیفیت در سریع ترین زمان باتنوع موضوعی لازم در زمینه های مختلف آفرینش واجراء - برنامه سازی- فرهنگ سازی - اقدامات تنویری- فعالیتهایی محتویی واطلاع رسانی تخصصی ارائه نمائیم.