اخبار

محیط آرایی رویدادها

محیط آرایی در رویدادهای مختلف از مهمترین اقدامات به منظوربرگزاری هرچه مطلوبترفعالیتهایی از این دست است و موثر ترین راه برای  برقراری ارتباط بصری در محدوده برگزاری رویدادهای مختلف با مخاطب ....

 طراحی فضاهای رویدادی در واقع انعکاس دهنده ارزش های حاکم برکار یک برگزار کننده حرفه ای است.

پایگاه تفریحات وسرگرمی های ساحلی

پایگاه تفریحات وسرگرمی های ساحلی چالوس از نوروز 98 الی پائیز 98برقرار خواهد بود.

کلیه علاقمند به مشارکت در برنامه بمنظور اطلاع از نحوه پیش ثبت نام و ثبت نام نهائی غرفه ها واطلاع از نحوه حمایت از برگزاری می توانند به سایت www.jap.ir   مراجعه یا با تلفن های پاسخگویی:
09355008867
02165177221
تماس حاصل فرمایند.
ستاد برگزاری

 

اولین دهکده ورزشی وفرهنگی کلاردشت

نخستین جشنواره دهکده تابستانی ورزشی وفرهنگی کلاردشت در رشته‌های مختلف ومتنوع  ورزش در جنگل وبازیها وتفریحات جنگلی به منظور جلب مشارکت در ارتقاء سطح آگاهی های همگانی ورزشی شهروندان وهمگانی سازی ورزش ضمن جمایت از تولیدات داخلی و الگوسازی تفریحات سالم ورزشی دربین آحاد مردم وهمچنین بالابردن سطح شور و نشاط و شادی عمومی با شعار ترویج ورزش برای همه و ورزش در همه جا بابرخورداری از برنامه های متنوع فرهنگی وهنری و در یک بخش جنبی نمایشگاه جاذبه ها وتفریحات محلی کلاردشت در محل چمن مکارود برگزار می‌ گردد.
کلیه علاقمند به مشارکت در نمایشگاه بمنظور اطلاع از نحوه پیش ثبت نام و ثبت نام نهائی غرفه ها واطلاع از نحوه حمایت از برگزاری می توانند به سایت www.jap.ir   مراجعه یا با تلفن های پاسخگویی:
09355008867
02165177221
تماس حاصل فرمایند.

اولین دهکده ورزشی وفرهنگی شهریار

برابر اعلام فراخوان دهکده تابستانی ورزشی وفرهنگی شهریار این رویداد درقالب جشنواره در رشته‌های مختلف ومتنوع  آمادگی جسمانی و ایروبیک – پینت بال- یوگا- بازیها و ورزش کودکان- ماهیگیری ورزشی- گردشگری ورزشی- ورزش های طبیعی- ورزشهای آبی- پیاده روی- پیلاتس- ورزش وبازیهای فکری- داژبال- فریزبی- پرتوآ- ورزش مادران- ورزش آتشنشانان- طناب زنی- ورزش بزرگسالان-ورزش طلاب- ورزش روزانه- پرواز کایت- چوگوو کتل بل- ورزش کارکنان و...

Subscribe to اخبار